Privacy Verklaring

GETSCOPE SOLUTIONS B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

GETSCOPE SOLUTIONS B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

GGETSCOPE SOLUTIONS B.V. handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wie is GETSCOPE SOLUTIONS B.V.

GETSCOPE SOLUTIONS B.V., gevestigd aan de NZ Voorburgwal 104-108 te 1012 SG Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57933553, is gespecialiseerd in project managent tools.

Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt GETSCOPE SOLUTIONS

Op de website van GETSCOPE SOLUTIONS B.V. kunt u bekijken welke diensten wij aanbieden en met ons in contact komen door middel van het versturen van een contactformulier. Wij vragen u dan om de volgende gegevens:

  • Naam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Onderwerp

Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, bewaren we die berichten. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van GETSCOPE SOLUTIONS B.V. of die van een derde partij in de EER.

Om de website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website.

De informatie die wordt verzameld bestaat uit het type apparaat (computer, mobiel, tablet) dat uw gebruikt, uw IP-adres (nummer van uw apparaat dat het mogelijk maakt uw apparaat te herkennen), het type browser, het besturingssysteem dat u gebruikt, en de pagina’s die u op website bezoekt en de items die u bekijkt. Daarnaast houden wij bij de hostname die bij het IP-adres hoort, inlogsessie gegevens en gekozen waardes bij.

Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt

Uw informatie zal voor de volgende doeleinden, en op basis van de volgende rechtsgronden, worden gebruikt en worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als de wet bewaartermijnen bevat, zijn deze vanzelfsprekend leidend.

In een aantal gevallen is echter geen vastgestelde termijn van toepassing en geldt alleen de algemene regel uit de AVG. GETSCOPE SOLUTIONS B.V. zal steeds van geval tot geval een beleid vaststellen met betrekking tot het bewaren van gegevens.

Categorie persoonsgegevens

Bewaartermijn

Grondslag

NAW gegevens

Maximaal 7 jaar

Overeenkomst

Telefoon en e-mailadres

Maximaal 7 jaar

Overeenkomst

Bankgegevens

Maximaal 7 jaar

Overeenkomst

Overige persoonsgegevens

Maximaal 2 jaar

Toestemming

 

Het gebruik van uw gegevens is noodzakelijk voor:

  • de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;
  • het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • het factureren en het afhandelen van uw betalingen;
  • het verstrekken van uw gegevens op basis van wet- en/of regelgeving;
  • het verstrekken van uw gegevens aan derden voor het uitvoeren van de overeenkomst;

In enkele incidentele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden, wanneer dit voor het uitvoeren van de dienstverlening noodzakelijk is. De werknemers van GETSCOPE SOLUTIONS B.V. zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen

Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of op die van een derde partij. GETSCOPE SOLUTIONS B.V. maakt gebruik van servers binnen de EER

Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd

GETSCOPE SOLUTIONS B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via privacy@getscope.com

Cookies

Via deze website kan GETSCOPE SOLUTIONS B.V. gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen.

 Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door GETSCOPE SOLUTIONS B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u in een computerbestand hebben naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@getscope.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens door u is gedaan, kunnen wij u vragen om u te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

GETSCOPE SOLUTIONS B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback

GETSCOPE SOLUTIONS B.V. controleert regelmatig of ze aan deze privacyverklaring voldoet. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via privacy@getscope.com

Deze pagina is voor het laatst aangepast 28 februari 2019.

 

Soooo...

Wil je ons leren kennen?

Zoooo...
wil
je ons
leren kennen?

Wij zijn aardige jongens, die leuke dingen maken.

We are nice folks, making nice things